GGD inspectierapporten

De GGD bezoekt jaarlijks een (on) aangekondigd inspectiebezoek. Tijdens dit inspectiebezoek beoordeelt de inspecteur in ieder geval of de Pedagogisch medewerker/Kind Ratio in orde is, hoe het vier-ogen principe geregeld is, kijkt zij of alle medewerkers en stagiaires in het bezit zijn van een geldige VOG en een passende beroepskwalificatie, beoordeelt zij de Beleidsplannen Veiligheid en Gezondheid en voert zij een pedagogische toets uit.

Van dit inspectiebezoek wordt een rapportage uitgebracht en aangeboden. Het locatiehoofd bespreekt deze rapportage met de oudercommissie tijdens de eerstvolgende oudercommissie vergadering.

Blijf ons volgen

Wil je contact opnemen?