Missie & Visie

Missie

Ieder kind is uniek. Wij gaan daarom uit van verschillen tussen kinderen. We spelen in op hun eigen kwaliteiten, vaardigheden en talenten.

  • Zorg op maat

  • Onderwijs op maat

  • Gemeenschappelijk

  • Veiligheid

  • Vertrouwen

  • Nieuwsgierigheid

Visie

WereldbolOp basisschool het Kompas is het onderwijs erop gericht dat alle kinderen het optimale uit zichzelf halen, in een vertrouwde, veilige en respectvolle leef- en werkomgeving. Om dit te bereiken wordt er gewerkt vanuit de visie van basisontwikkeling. Basisontwikkeling kan gezien worden als een cirkel. De doelen staan van binnen naar buiten. Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar onze schoolgids.

Blijf ons volgen

Wil je contact opnemen?