Pedagogisch Beleid

De kinderopvang heeft haar visie op kinderopvang conform de wet IKK en in samenspraak met de oudercommissies vastgelegd in een aantal pedagogische beleidsplannen. In het pedagogisch beleid staat uitgewerkt hoe wij ernaar streven deze visie in de praktijk te realiseren.

De belangrijkste onderwerpen zijn de kerncompetenties: emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en het leren van normen en waarden. Daarnaast treft u in het pedagogisch beleid algemene informatie aan over onderwerpen zoals de dagindeling, leidster-kind ratio, voeding, toiletgebruik, het vier/ogenprincipe en nog veel meer.

De pedagogische beleidsplannen kunt u hieronder lezen;

Blijf ons volgen

Wil je contact opnemen?