Unitonderwijs

Sinds 2020-2021 werkt het Kompas volledig met de vorm van unitonderwijs. Deze organisatievorm houdt in dat we niet meer werken met een leerstofjaarklassensysteem maar met persoonlijke leerdoelen van ieder kind. De zaakvakken worden in thema’s en klassendoorbrekend aangeboden.

Units

Unit 1

Unit 1 bestaat uit leerjaar 1-2-3, waar spelend geleerd wordt volgens de visie van basisontwikkeling. Juf Lisanne is de leerkracht van unit 1. Aan het begin van de ochtend begint leerjaar 1-2 met een taak waar ze zelfstandig mee aan de slag kunnen. Op dat moment krijgt leerjaar 3 instructie. Na de instructie wordt met de hele unit de dag geopend. Leerjaar 3 gaat zelfstandig aan het werk en leerjaar 1-2 heeft een kringactiviteit. Daarna gaan zij ook weer aan de slag en heeft de leerkracht tijd om bij alle leerjaren te begeleiden. Doordat leerjaar 3 bij 1-2 is aangesloten, is er voor hen ook nog veel ruimte om naast het werken aan tafel lekker te spelen. ’s Middags zijn de activiteiten voor de hele unit gepland en is er veel tijd om te spelen.

Unit 2

Unit 2 bestaat uit leerjaar 4 t/m 8. Juf Carolien is de leerkracht van unit 2, zij wordt ondersteund door de onderwijsassistente, juf Susan. Op maandag start unit 2 met een bijeenkomst in de hal, waar de bijzonderheden voor die week doorgesproken worden. De instructies worden in de leslokalen gegeven, die door de kinderen op eigen niveau gevolgd worden. Na de instructie vindt zelfstandige verwerking plaats. De kinderen hebben een eigen vaste werkplek, maar mogen de opdrachten ook maken in een andere daarvoor bestemde ruimte. Wereldoriëntatie wordt thematisch schoolbreed georganiseerd, waarbij de vakken kunst, cultuur, muziek, doe klas, de schooltuintjes en theaterlessen geïntegreerd wordt aangeboden. Op vrijdag sluiten we de week weer af in de hal, met iets te drinken en iets lekkers.

Blijf ons volgen

Wil je contact opnemen?