Veiligheid

Sociale veiligheid

Het team van basisschool het Kompas heeft het welbevinden van de leerlingen hoog in het vaandel staan. De visie van het schoolteam is dat alle kinderen zich in de basisschoolperiode veilig moeten voelen, zodat ze de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen.

Alle afspraken en handelingswijzen op het gebied van gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling staan beschreven in een zorgbeleidsplan voor leerlingen met sociaal-emotionele problemen.

Het Kompas werkt ook met een beleid omtrent pesten

We zijn sinds 2017 in het bezit van het GGD-vignet voor een gezonde school op het gebied van welbevinden en sociale veiligheid.

Verkeersveiligheid

Het Kompas zet zich in voor een veilige deelname in het verkeer door onze kinderen en is in het bezit van het Brabants Verkeersveiligheid Label.

Blijf ons volgen

Wil je contact opnemen?