Kinderopvang

Op dit moment zijn wij aan het inventariseren of en hoeveel behoefte er op deze locatie is aan peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar en aan voor- en naschoolse opvang voor kinderen van basisschool het Kompas in Heijningen.

De eerste stappen zijn gemaakt, er zijn pedagogische plannen opgesteld, een interieurontwerp samengesteld en vergunningen in de vorm van LRK registraties zijn aangevraagd en inmiddels ook ontvangen.

U kunt deze documenten ook al vinden op de website van het Kompas.

Naar aanleiding van de uitkomsten van de behoeftepeiling zijn wij van plan om begin schooljaar 2024-2025 te starten met opvang op een of meerdere dagen.

Het kunnen starten is afhankelijk van het aantal aanmeldingen die wij officieel zullen ontvangen.

U kunt uw kind(eren) vanaf nu aanmelden via onderstaand inschrijfformulier. In de komende maanden zullen wij definitief kunnen bepalen of wij met de opvang kunnen starten.

Volg de ontwikkelingen via onze socials:
Facebook Kompas Heijningen
Facebook Abbo Kindcentra

Blijf ons volgen

Wil je contact opnemen?