Kinderopvang

Abbo kindcentra erkent de groeiende behoefte aan kinderopvang voor het Kompas en nodigt u uit middels een behoeftepeiling uw specifi eke wensen kenbaar te maken.

Deze peiling is ontworpen om inzicht te verschaffen in de gewenste opvanguren en leeftijdsgroepen. Met de uitkomsten van uw opvangbehoefte streeft Abbo kindcentra ernaar om op het Kompas passende kinderopvang te bieden.

Volg de ontwikkelingen via onze socials:
Facebook Kompas Heijningen
Facebook Abbo Kindcentra

Blijf ons volgen

Wil je contact opnemen?